HOME 
> commissioned works
> contact
> about
> news


former stories - new histories | 2018

[EN]
New populations called diaspora are forming in consequence of migration. Diaspora refers to people that  do not reside in a country they were born in but still manage to keep ties with their formal culture.
In its form, diaspora has utopian features.
Floaters cross through transit space and change their pastness and future with presence. They are ripped from a context of a former home and compose new histories. Despite that, they carry the border with them and still identify themselves with homeland.

With diasporas, the primary meaning of home changes and becomes something between real and imaginary. Their identities are constructed through memory, narrative and myth and constantly sink and re-emerge from the depths of memories.

Space installation is a lyrical transfromation of a philosophical as well as physical space through which they pass, but also existed in and still do.[SK]
V dôsledku migrácie vznikajú nové obyvateľstvá zvané diaspory. Diaspora označuje ľudí, ktorí nežijú v krajine, v ktorej sa narodili, no pritom zachovávajú väzby na ich pôvodnú kultúru.
Diaspora má vo svojej forme utopistické črty.
Fluktujúci prechádzajú cez tranzitný priestor a menia svoje minulosti a budúcnosti prítomnosťou.

Sú vytrhnutí z kontextu pôvodného domova a tvoria si nové histórie. Napriek tomu však nosia hranicu so sebou a identifikujú sa so svojou rodnou krajinou.
Pôvodný význam domova sa ale pri diasporach mení a stáva sa niečím medzi reálnym a imaginárnym. Ich identity sú konštruované cez pamäť, príbehy a mytológiu a konštatne sa vnárajú a vynárajú z hlbín spomienok na domov.

Priestorová inštalácia je lyrickou transformáciou priestoru, cez ktorú prechádzajú, ale aj v ktorej sa nachádzali a momentálne nachádzajú.


    

  contact me

 