< back home                                                                                                                                    
next project >


DIAR 2018
a collaboration with graphic designer Lucia Gamanová and photographer Andrea Kurjaková
edit, visual dramaturgy and production

DIAR 2018 was created as a product at Academy of Fine Arts in Bratislava. Our goal was to connect two departments - visual communication and photography. The result was a diary, inspired by students of art - with plenty of space to write in, draw and create concepts, with the best photographs of the department of Photography and New Media and a beautiful design by Lucia Gamanová. 
We sold all 100 pieces.


/ This project was supported by Non-investment fond PRO-ART VŠVU, n.f.

| SK |
DIÁR 2018 vznikol ako produkt na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Naším cielom bolo spojit dve katedry - vizuálnu komunikáciu a fotografiu. Výsledkom bol diár, inšpirovaný študentami umenia - s priestorom na zápisky, kresby a nové koncepty - s najlepšími fotografiami z katedry fotografie a nových médii a krásnym dizajnom of Lucie Gamanovej. 
Všetkých 100 vytlačených kusov sa predalo.

/ projekt bol podporený neinvestičným fondom  PRO ART n.f.


/ the work is listed as a finalist for national prize for design 2018